Tin Hida

Thịt bò nhúng lẩu nên mua phần nào?

Ngày 04 Tháng 12 Năm 2022
Thịt bò ngon thì phải có màu đỏ tươi xen lẫn vân trắng, mỡ vàng tươi

Tiếp tục mua sắm

Tiếp tục mua sắm