Tin Hida

Thịt thăn bò là gì? Có mấy loại và nằm ở đâu trên con bò?

Ngày 26 Tháng 11 Năm 2022
Thăn bò được coi là phần thịt ngon nhất trên con bò

Tiếp tục mua sắm

Tiếp tục mua sắm