Tin Hida

Những món ngon được làm với thịt ba chỉ bò Mỹ hiện nay

Ngày 05 Tháng 11 Năm 2022
Ba chỉ bò Mỹ chiên mắm

Tiếp tục mua sắm

Tiếp tục mua sắm